Назад до У нас

"Зелени Балкани" взе участие в работна среща на LIFE+ проекти в България

Срещата на проекти по програма LIFE+ на ЕС се състоя в Балчик на 25 септември 2014 година. Домакини на събитието бяха Държавно Ловно Стопанство Балчик и проектът им "Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието", чийто резултати са представили.

Срещата е била с цел изясняване на въпросите свързани с изпълнението на самите проекти от административна гледна точка.

Участниците от "Зелени Балкани" бяха представители на проектите "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360 и "Завръщане на лешоядите в България" LIFE08 NAT/BG/278, осъществяващи се с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз.

Участие в срещата са взели и някои НПО в областта на природозащитата в страната като БФБ, БДЗП, WWF, държавни институции като Изпълнителна Агенция по Горите, "EVN България" и други организации, работещи по проекти финансирани от LIFE.

***

*Програма LIFE подпомага различни проекти в областта на природозащитата. След като става възможно България да кандидатства с проекти по Програмата, от 2007 до момента са одобрени 19 проекта на стойност над 30 млн. Евро. Тези пари са инвестирани в природозащитни дейности в страната.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...