Назад до Фактори на външната среда за възникване на болестите

Фактори на външната среда за възникване на болестите

  1. Фактори на външната среда за възникване на болестите
  2. Механични фактори
  3. Физични фактори
  4. Химични фактори
  5. Биологични фактори
  6. Зоохигиенни фактори

Химични фактори

При попадането си върху или в организма, някои химични вещества могат да нанесат различни поражения на тъканите и органите. В едни случаи те попадат отвън и се наричат екзогенни, а в други сс образуват в самия животински организъм и се наричат ендогенни.

Екзогенни химични вещества - те са от неорганичен и от органичен произход. Към първите се отнасят киселините, основите, солите на тежките метали и др., а към вторите - алкохолът, фенолните и циановите съединения, етерът, хлороформът и др. Към органичните се отнасят още и растителните отрови - алкалоидите и гликозидите, - които често причиняват т.нар. фуражни отравяния при животните.

Някои химични вещества проявяват избирателно действие по отношение на тъканите. Едни действат предимно върху кръвните клетки (бертолетова сол, пирогалол, въглероден окис) - кръвни отрови, а други - предимно върху протоплазмата на клетките (хлор, цианиди) - протоплазмени отрови, трети - върху нервната система (стрихнин, арсеник) - нервни отрови и др.

По отношение на отровното действие на химичните вещества се наблюдават видова и индивидуална чувствителност. Освен това последствията от отровното действие зависят от състоянието на организма, от защитните приспособления на черния дроб, от функцията на отделителните органи и от състоянието на централната нервна система.

Ендогенни химични вещества - образуват се в самия организъм при обмяната на веществата. При известни условия те може да станат причина за хронично самоотравяне на организма (автоинтоксикация), например при задържане на жлъчката или урината поради запушването на изходните канали, при всмукване на токсични продукти, образували се при гнилостни процеси в организма или при неправилна обмяна на веществата.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...