🐶 🐱 Промоция 🐱🐶 ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА
Назад до Патология

Обща патологична физиология на болестите

Нормалната физиология изучава жизнените процеси на здравия органи­зъм и неговите системи, а патологичната* физиология изучава отклонения­та от тези процеси при болния човек или болното животно.

Патологичната физиология изучава причините за възникването, механизма на развитието, изхода от болестните процеси и нарушаването на функциите на различните системи, които се наблюдават при развитието на болестните процеси в ор­ганизма.

Важна задача на патологичната физиология е да се изучат и да се да­дат диалектикоматериалистически обяснения на общите закономерности на болестните процеси. Например възпалението на очната лигавица и на чревната лигавица се проявява с различни признаци, но по същество това е един и същ процес, който се развива с определена закономерност незави­симо от това, в кой орган.

Патологичната физиология изучава същността на болестите, причини­те за възникването им (етиологията) и механизма на развитието им (патогенезата). Тя разглежда основните болестни процеси, като треска, възпа­ление, оток, тумори и т.н., а също и реактивността на организма (имуните­та).

Освен това патологичната физиология изучава нарушаването на функ­циите на различните системи в организма: нервна, сърдечно - съдова, кръво­носна, дихателна, храносмилателна, отделителна и ендокринна.

*От гр. pathos - страдание, и logos - наука

Филтри
4 статии
Дата ↓
Дата ↓Дата ↑Най-коментираниНай-четени
Подреди по:
На страница по:
loading...