Назад до Плеврит при кучето

Плеврит при кучето

  1. Плеврит при кучето
  2. Етиология на Плеврит при кучето
  3. Патогенеза на Плеврит при кучето
  4. Клинични признаци на Плеврит при кучето
  5. Развой и прогноза на Плеврит при кучето
  6. Диагноза на Плеврит при кучето
  7. Лечение на Плеврит при кучето

Патогенеза на Плеврит при кучето

Проникналите в плевралната кухина по лимфогенен или хематогенен път бактерии се размножават и чрез отделените от тях токсини предизвикват хиперемия на плеврата с образуване на фибрин и течен ексудат. Той се резорбира обратно от здравите участъци на плеврата, като остава само фибринът, който се наслагва върху париеталната и висцералната плевра.

По този начин те загубват своята гладкост, вследствие на което при търкането им при аускултация се чува триене. Този стадий на заболяването, който понякога може да завърши с оздравяване, се нарича Сух плеврит (Pleuritis sicca).

Оше в началото на заболяването или по-късно, когато процесът на ексудацията е по - силен от процеса на резорбцията, течният ексудат се отделя в голямо количество и се набира в плевралната кухина и по този начин става отдалечаване на двата плеврални листа един от друг. В този стадий плевритът се нарича Воден или серо - фибринозен (Pleuritis serofibrinosa).

Емигриралите неутрофилни левкоцити разпадат бактериите и фибрина със своите ензими и резорбираните разпадни продукти предизвикват повишаване на вътрешната телесна температура. Ако бактериите не може да бъдат фагоцитирани и лизирани, емиграцията на неутрофилните левкоцити продължава и ексудатът придобива гноен характер. По - късно останалият нерезорбиран фин ексудат се организира от съединителна тъкан, вследствие на което двете плеври се срастват.

Движението на гръдните стени, особено в началото на заболяването, е силно болезнено, животното започва да диша повърхностно. Когато количеството на течния ексудат в плевралната кухина е голямо, болките намаляват, но течността механично затруднява дишането и то става предимно абдоминално.

Увеличеното количество ексудат механически притиска устията на двете празни вени, което довежда до недостатъчно изпълване на дясното предсърдие и сърдечната дейност се ускорява. Това ускоряване се дължи също на въздействието на бактерийните токсини и на плевралното рефлекторно болево дразнене. Дразненето на плеврата от възпалителния процес води към рефлекторна поява на кашлица и предизвиква плеврални болки.

Рейтинг:
4.0/5 на базата на 1 оценка
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Свързани продукти

Отзиви

Коментирай
loading...