Назад до Антимикробна терапия

Принципи на антимикробната терапия

Заедно с изключителните успехи в лекуването на инфекциозните заболявания обаче не закъсняха и негативните явления, които породиха много проблеми както за терапевтите, така и за техните пациенти.

За възникването на тези проблеми допринесоха следните основни предпоставки:

- безразборното, а понякога и съвсем ненужното назначаване на антимикробна терапия, която често пъти е свързана и с нарушения в режима на третирането

- стремежът за включване в лечебния курс на повече (най - често широкоспектърни) антимикробни средства даже и тогава, когато инфекцията е предизвикана от причинители, чувствителни на единични тесноспектърни химиотерапевтици

- създаването на благоприятни условия за възникване на полирезистентни микробни щамове главно чрез изтъкнатото нецелесъобразно и неправилно използване на антимикробиите средства

- възможността за възникване на странични реакции при третираните животни поради токсични ефекти, инхибиране на протеиновия синтез, сензибилизиране, инхибиране на специфичната и неспецифичната защита, нарушения в микробната екосистема на гостоприемника и др.

Всичко това налага стриктно съблюдаване на основните правила за прилагане на антимикробиите средства. От това важно предусловие зависят в голяма степен не само непосредственият успех от прилаганата терапия или профилактика при отделните животни, но и по - далечната перспектива за опазване на здравето на хората и на животните.

Преди прилагане на антимикробна терапия и профилактика, както и в процеса на тяхното осъществяване, терапевтът трябва да познава и съблюдава следните основни изисквания:

  1. Kога е необходимо използването на антимикробни средства
  2. Kакви антимикробни средства трябва да се използват
  3. Kакви правила трябва да се спазват при евентуалното съчетаване на антимикробиите средства и в частност на антибиотиците
  4. В какво количество и през какъв интервал трябва да бъдат прилагани антимикробиите средства
  5. Колко дълго трябва да се прилагат антимикробиите средства
Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...