Назад до Протичане на болестите

Протичане на болестите

  1. Протичане на болестите
  2. Форми на протичане на болестите
  3. Периоди на протичане на болестите

Форми на протичане на болестите

Въз основа на продължителността на протичането и силата на проявяването на признаците (симптомите) болестите обикновено се делят на остри, подостри и хронични.

Остри (акутни) болести

Острите болести протичат бурно, с рязко изразяване на признаците и продължават от няколко часа до няколко дни (5 - 14). Те имат строго изразена цикличност, която се характеризира с остро начало и остър край.

Признаците на заболяването изчезват за кратък срок. Така проти­чат една част от заразните болести, като Устрел, Антракс, Чума по говедата, свинете и птиците, а също и изгарянията, отравянията и др.

При някои остро протичащи болести се среща и друга форма - свръхостра (перакутна). Най - често тя се наблюдава при Антракса, Заразната ентеротоксемия и др. Перакутните болести траят много кратко време - най-мно­го до 4 дни.

Подостри (субакутни) болести

Подострите болести се характеризират с по - слабо из­разени признаци и по - бавно протичане в сравнение с острите. Те се разви­ват в продължение на седмици (15 - 40 дни).

Хронични болести

Хроничните болести се характеризират със слабо изразени, в много случаи неопределени признаци, а също и с продължително протичане - обикновено месеци, дори и години.

Типични в това отношение са Туберку­лозата, Бруцелозата, Левкозата и много други заразни, паразитни и незаразни болести. При тези заболявания се нарушават по-слабо нормалните физиологични функции, поради което животните понякога са работоспо­собни и изглеждат клинично здрави.

При известни условия (лоша хигиена и хранене, понижена устойчи­вост на организма и др.) някои от хроничните болести може да се изострят и тогава вече се говори за остър Сап, скоротечна Туберкулоза и др.

Това подразделяне на болестите до голяма стелен е условно. Проти­чането на болестта зависи както от свойствата на болестотворния причини­тел, така и от особеностите на самия организъм. През време на боледуване­то може да се създадат условия за изостряне на хроничните процеси или за преминаване на острите заболявания в хронични.

Когато признаците на дадено заболяване се развиват с определена за­кономерност се говори за типично протичане на болестта, а ко­гато няма такава закономерност - за атипично протичане.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...