Назад до Протичане на болестите

Протичане на болестите

Форми на протичане на болестите

Въз основа на продължителността на протичането и силата на проявяването на признаците (симптомите) болестите обикновено се делят на остри, подостри и хронични.

Остри (акутни) болести

Острите болести протичат бурно, с рязко изразяване на признаците и продължават от няколко часа до няколко дни (5 - 14). Те имат строго изразена цикличност, която се характеризира с остро начало и остър край.

Признаците на заболяването изчезват за кратък срок. Така проти­чат една част от заразните болести, като Устрел, Антракс, Чума по говедата, свинете и птиците, а също и изгарянията, отравянията и др.

При някои остро протичащи болести се среща и друга форма - свръхостра (перакутна). Най - често тя се наблюдава при Антракса, Заразната ентеротоксемия и др. Перакутните болести траят много кратко време - най-мно­го до 4 дни.

Подостри (субакутни) болести

Подострите болести се характеризират с по - слабо из­разени признаци и по - бавно протичане в сравнение с острите. Те се разви­ват в продължение на седмици (15 - 40 дни).

Хронични болести

Хроничните болести се характеризират със слабо изразени, в много случаи неопределени признаци, а също и с продължително протичане - обикновено месеци, дори и години.

Типични в това отношение са Туберку­лозата, Бруцелозата, Левкозата и много други заразни, паразитни и незаразни болести. При тези заболявания се нарушават по-слабо нормалните физиологични функции, поради което животните понякога са работоспо­собни и изглеждат клинично здрави.

При известни условия (лоша хигиена и хранене, понижена устойчи­вост на организма и др.) някои от хроничните болести може да се изострят и тогава вече се говори за остър Сап, скоротечна Туберкулоза и др.

Това подразделяне на болестите до голяма стелен е условно. Проти­чането на болестта зависи както от свойствата на болестотворния причини­тел, така и от особеностите на самия организъм. През време на боледуване­то може да се създадат условия за изостряне на хроничните процеси или за преминаване на острите заболявания в хронични.

Когато признаците на дадено заболяване се развиват с определена за­кономерност се говори за типично протичане на болестта, а ко­гато няма такава закономерност - за атипично протичане.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...