🐶 🐱 Промоция 🐱🐶 ЛАКОМСТВА ЗА КУЧЕТА
Назад до Декоративни рибки

Светлината в аквариума

Някои от заболяванията по аквариумните рибки и водните растения се дължат на липса или на излишък на светлина. Тук отбелязваме този факт само за да напомним колко важна е светлината за нашите питомци и за растенията, сред които те живеят в нашия дом.

За да имате здрави и красиви рибки, трябва да им създадете такива условия за живот, каквито те имат в природата от хилядолетия насам. Така например тропичните и субтропичнхте рибки изискват от 12 ло 24-часова продължителност на осветяване.

Някои видове аквариумни рибки се размножават добре само в осветени от слънцето съдове, например Aphyocharax anisitsi, докато друга, например Cheirodon axelrodi, обичат полумрак и мръстят при вечерен здрач или през нощта. В естествени условия водоемите се осветляват от слънцето.

Различават се два вида слънчево осветление:

  • Пряко - слънчевите лъчи падат направо върху осветявания обект
  • Разсеяно - в природата осветлението е разсеяно, когато денят е облачен или на сянка, а пра аквариума - когато не е осветен от преки слънчеви лъчи

На пръв поглед изглежда, че е достатъчно да поставите аквариума близо до прозореца или върху долната му дъска, за да осигурите нормално осветление. Но ако искате да създадете във Вашия стаен водоем условия, близки до природните, това няма да е достатьчно.

Светло ли е през деня в стаята?
Доколко осветяването на аквариума ще се различава от естественото?

Как ще се променя то през различните сезони на годината?

Ето въпросите, които трябва да решите, преди да изберете мястото за съда. Необходими са малко знания по физика, а именно:

Осветеността на предметите се измерва в луксове. Осветеността е 1 лукс, когато върху повърхност от 1 кв.м перпендикулярно пада равномерно разпределен светлинен поток, излъчван от източник на светлина със сила 1 свещ от разстояние 1 м. Лампа от 25 свещи създава осветеност от 25 лукса на разстояние 1 м.

Ето как се променя осветеността в зависимост от мястото на предмета и от силата на слънчевите лъчи:

ОСВЕТЛЕНИЕ ОСВЕТЕНОСТ В ЛУКСА
Слънчеви лъчи по обяд 100 000
На открито в облачен ден 1 000
Слънчеви лъчи, падащи в прозореца мля близо до него 500
Близо до прозореца при разсеяна светлина в слънчев ден 300
Същото в облачен ден 100
На разстояние 0.5 м от прозореца в ясен слънчев ден 40
Необходимо за четене 30

Тези показатели дават представа за това каква оскъдна светлина пада върху аквариума, поставен в стаята. При това се взема предвид само светлината, падаща върху стените на аквариума, а не бива да се забравя, че стъклото от своя страна пропуска само една част от насочения към него светлинен поток.

И още: колкото по - малък е ъгълът на падане на светлината спрямо плоскостта на стъклото, толкова по - голям процент светлина се отразява в него:

- Ъгъл на падане на светлината
в градуси                          0   45  60  80
- Отразяване на светлината от
стъклото в %                   5    6   10  40

Стъклата на аквариума отвън могат да бъдат замърсени, а отвътре - покрити със слиз и отрасли от водорасли. Тогава пропускливостта им на светлина ще бъде още по - малка.

Силата на осветеността на природните водоеми се изменя със смяната на годишните времена. Водата също отразява част от светлинните лъчи. Колкото по - отвесно е насочен светлинният лъч спрямо водната повърхност, толкова повече светлина преминава през водната маса.

Естествено с увеличаване на дълбочината на водоема силата на осветеността намалява. Специалистите са установили, че осветеността през лятото на дълбочина 20 - 25 м е равна на зимната осветеност на повърхността. И накрая, колкото е пo - мътна водата във водоема, толкова по - малко светлина прониква във водните слоеве.

Какво трябва да се направи, за да се осигури осветеност на аквариума, близка до естествената?

Аквариумът може да се осветява по три начина: с естествена, със смесена и с изкуствена светлина. Не трябва да го поставяте върху долната дъска на самия прозорец или по такъв начин, че през него да може да се гледа към светлината.

Когато източникът на светлина се намира срещу Вас, никога не можете да видите водните обитатели, особено рибките, в цялата им красота. Рибките са красиви, ако ги наблюдавате осветени отгоре, а не срещу светлината.

Плаващите растения и онези, които имат плаващи листа, също ще пострадат от това, че светлината пада върху тях отстрани, а пищните ехинодоруси и апоногетони ще се превърнат в джуджета.

Пряката светлина не бива да осветява аквариума повече от 2 - 3 часа в денонощие, като най - добре е това да бъдат сутрешните или вечерните слънчеви лъчи. В противен случай стените на аквариума и листата на растенията ще се покрият със зелен слой водорасли. Аквариумът трябва да се покрива с бяла хартия или с парче плат, за да се запази от излишната светлина, идваща от прозореца.

Смесеното осветление се използва през есента и зимата. Към този вид осветление се прибягва и тогава, когато си поставяте за цел да получите декоративен ефект или когато отглеждате преди всичко водни растения. В този случай осветяването на аквариума през деня се осигурява от потока светлина, идващ от прозореца, а вечер (или целодневно през зимата) се включват електрически лампи, които се поставят над водната повърхност, а понякога и пред предното стъкло.

При това непременно трябва да помните, че обитателите на аквариума трябва да бъдат осветени от двата източника на светлина приблизително от две симетрично разположени страни и че по - добре ще наблюдавате подводния свят, ако потокът светлина пада откъм Вашата страна.

Частичното осветяване с електрическа светлина или преминаването изцяло към изкуствено осветяване с електрически лампи зависи както от силата на осветеност откъм прозореца, така и от конструкцията на аквариума и от целта, която сте си поставили.

Светлина в аквариумаНужна лие  светлина в аквариумаВодните растения имат различна потребност от светлина: светлозелените се нуждаят от по - ярко осветяване, отколкото тъмнозелените. Рибките в повечето случаи са светлолюбиви, особено тези със светло и ярко оцветяване.

Всички водни насекоми също са светлолюбиви. Връзката между количеството светлина и продължителността на деня трудно се осъществява в аквариума.

Не бива да се забравя, че от продължителността на осветяването и от интензитета на светлината всъщност зависи и образуването на хормони в тялото на рибките, а оттам и цялостното им здравословно състояние и възможността навреме и напълно да узреят и добре да се размножават.

Освен пряко може да се наблюдава и непряко влияние на светлината върху рибките, а именно чрез посредничеството на растенията. При недостиг на светлина по стъклените стени на аквариума се развиват кафеникави на цвят кремъчни водорасли, а при излишък на светлина обилно се развиват зелени нишковидни водорасли.

Правилно осветеният аквариум, обрасъл с оптимално количество подходящи водни растения, може да се самопречисти. Добре растящите в него растения приемат от водата въглероден двуокис, вдишван от рибките, неорганични соли и нитрати и отделят през деня кислород, който е необходим за рибките.

При недостатъчно осветление растенията не асимилират, не растат, не отделят кислород и ако рибките в съда са прекалено много, за кратко време те се задушават или дишането им се затруднява и те изплуват на повърхността.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

1. Васил Христов

От тая статия нищо не помага да решиш какво и колко осветление да сложиш но аквариум.

Виж още отзиви
Коментирай
loading...