Назад до Биологично - активни вещества в билките

Биологично - активни вещества в билките

Етерични масла в билките

Етерични масла в билкитеЕтерично маслоЕтеричните масла са сложни смеси от различни органични съединения. Притежават характерна миризма и са летливи. Те са доста различни от тлъстите масла (мазнините). Основната част от съединенията, които влизат в състава на етеричните масла, са от групата на терпените и имат изопреноидна структура.

В етеричните масла са установени два класа терпеноиди: монотерпени   и   сесквитерпени. Наред с терпените в много етерични масла се съдържат и други алифатни и ароматни съединения - най - често производни на фенилпропана.

Терпеноидите в етеричните масла са въглеводороди или техни кислородни производни: алкохоли, алдехиди, кетони, киселини, феноли, естери и лактони.

Повечето от терпените са течности, но сред тях има и кристални вещества, разтворени в етеричното масло. Терпените могат да бъдат ациклични (алифатни) и циклични (хидроароматни) съединения.

В състава на едно етерично масло обикновено влизат десетки различни съединения, но най - често едно от тях е основно и се съдържа в по - голямо количество - понякога и над 50%. Например в ментовото масло основно съединение е ментолът, в анасоновото - анетолът и т.н. От етеричните масла досега са изолирани над 500 различни съединения.

Етеричните масла са много широко разпространени в растенията. Те са характерни за редица родове и за някои семейства, като Борови, Хвойнови, Лаврови, Седефчови, Сенникоцветни, Устноцветни, Сложноцветни и др.

В растителните тъкани етеричните масла са разположени в специални етеричномаслени клетки (сем. Лаврови) или в междуклетъчни вместилища от различен тип (сем. Борови, сем. Сенникоцветни и сем. Седефчови).

В представителите на сем. Устноцветни и сем. Сложноцветни етеричното масло се произвежда от външни епидермални жлези и се натрупва между клетъчната обвивка и кутикулата. Различните органи на едно и също растение най - често съдържат етерично масло с еднакъв състав, но са познати някои изключения.

В етеричните масла се съдържат вещества с твърде разнообразно фармакологично действие, но лечебният ефект най - често зависи от основните съставки.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...