Назад до Растения, действащи върху Сърдечно - съдовата система при животните

Растения, действащи върху Сърдечно - съдовата система при животните

 1. Растения, действащи върху Сърдечно - съдовата система при животните
 2. Вълнест напръстник
 3. Горицвет
 4. Момина сълза
 5. Боянка
 6. Гърбач
 7. Зокум
 8. Морски лук
 9. Кукуряк
 10. Обикновен глог
 11. Зимзелен
 12. Бял имел

Вълнест напръстник

Вълнест напръстник (Дигиталис) - Лат.: Digitalis Lanata Ehrh.
Сем. Живеничеви - Scrophulariaceae

Описание

Вълнест напръстникМногогодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблото e високо от 30 до 100 сm, право и неразклонено.

Листата са последователни, продълговато - ланцетни до ланцетни, дълги 6 - 12 cм и широки 1.5 - 2 cм, целокрайни, голи или само по ръба в основната част с дълги многоклетъчни власинки.

Горните стъблови листа са приседнали, към върха постепенно преминаващи в прицветници. Съцветието е дълъг, гъст, многостранен грозд. Съцветната ос, прицветниците и чашката са беловлакнести. Чашката почти до  основата е 5 делна. Венчето е   бяло или жълтеникаво с виолетови и кафяви жилки, двуустно.

Тичинките са 4, прикрепени за венечната тръбица. Плодът е конусовидна, дълга 8 - 12 cм, двугнездна, многосеменна кутийка. Цъфти през юни - август.

Разпространение

ДигиталисРасте по сухи тревисти и каменисти места, из храсталаци и редки гори. Среща се из цялата страна докъм 1200 м надморска височина.

Употребяема част

За лечебни цели се използват листата - folia Digitalis lanatae

Химичен състав

Сърдечно - действащи гликозиди от карденолиден тип (0.5 - 1 %). С най - голямо значение са:

 • Ланатозид А - гликозид на дигитоксигенина
 • Ланатозид В - гликозид на гитоксигенина
 • Ланатозид С - гликозид на дигоксигенина

Ланатозидите са първични гликозиди, които при отцепване на глюкоза лесно преминават във вторичните - ацетилдигитоксин, ацетилгитоксин и ацетилдигоксин. При отцепване на глюкоза и ацетилна група ланатозидите се превръщат в дигитоксин, гитоксин и дигоксин.

В значително по - малки количества са изолирани още редица карденолидни гликозиди. Освен тях са установени още и дигитанолови гликозиди (производни на прегнана) - дигинин, дигифолеин и др.; антрахинонови съединения - дигиталутеин и др.; флавоноиди - лутеин, скутеларени, динатин и др.

Действие

Вълнестият напръстник е източник на редица лекарствени препарати с кардиотоничен ефект. Те са едни от най - активните сърдечни средства. Действието им се дължи на посочените гликозиди, благодарение на които се подобрява регулирането на сърдечния ритъм при първоначално усилване на систолата и удължаване на диастолата. Силата и работоспособността на сърдечния мускул се увеличават, но същевременно се създават условия за отморяването му.

Повлияват се благоприятно кръвообращението в сърцето, снабдяването му с кислород, и тъканният обмен. Аглюконът улеснява разпределянето и проникването на гликозидите през клетъчните мембрани и повишава тяхната активност.

Сапонините в дрогата (под формата на воден извлек) ускоряват разтварянето на активните вещества и създават благоприятни условия за по - бързата им резорбция през храносмилателния канал.

Важна предпоставка за постигането на успешна терапия с препаратите на напръстника е спазването на определени изисквания, съобразени с някои особености.

Известно е, че калцият сензибилизира сърцето към дигиталисовите гликозиди. Поради това при приемане на дигиталисови препарати се ограничава даването на храни и минерални смески, съдържащи калциеви соли.

В диетичния режим се изключват и натриевите соли с оглед да се избегне задържането на течности в организма и появата на отоци.

За сметка на натрия се увеличават калиевите соли, които проявяват диуретично действие и са полезни при сърдечно болни с отоци. При намалено съдържание на калиеви йони действието на дигиталисовите гликозиди се засилва. Те са необходими и за ограничаване на токсичните манифестации.

Включването на калиеви соли в хранителния режим подобрява поносимостта на дигиталисовите препарати. От съществено значение е и наличието на гликоген в сърцето. Гликогенният резерв гарантира полезния ефект на гликозидите. Без него те не могат да проявят фармакологичното си действие. Съчетаването на дигиталисови препарати с глюкоза осигурява благоприятен ефект.

Дигиталисовите гликозиди оказват влияние и върху кръвоносните съдове. Те свиват съдовете в коремната област, но разширяват тези на мускулите, кожата, мозъка и бъбреците. Преразпределянето на кръвта се подобрява, кръвното налягане се нормализира.

Увеличеният черен дроб възстановява размерите си, отоците по крайниците и застоят на течности намаляват, кръвоснабдяването във вътрешните органи се подобрява, както и достъпът на кислород в тях.

Намаляват и застойните явления в белите дробове. Газовата обмяна в тях се подобрява, вследствие на което намаляват задухът, кашлицата и секрецията.

Кръвоснабдяването в мозъка се повлиява благоприятно. Поради кумулиращото действие на някои от гликозидите ефектът им продължава от 6 - 7 до 21 дни. Обезвредяването им в организма може да продължи понякога повече от 20 - 25 дни. Затова лечебната доза се определя за един курс на лечение и се разпределя по дни, като се използват различни схеми по преценка на лекаря и според състоянието на пациента.

Проявяват се и някои видово специфични особености. При преживните животни дигиталисовите гликозиди се разрушават в предстомашията под влияние на бактериалните ензими. От своя страна дигиталисовите препарати във високи дози при вътрешно прилагане потискат целулозната ферментация в предстомашията.

Кучетата сравнително по - бързо отделят дигитоксинът. При котките дигиталисовите гликозиди предизвикват повръщане. Дигиталисовите препарати се прилагат контролирано. Неправилното им използване води до отравяния с тежки сърдечни увреждания, вследствие на които може да настъпят пълна аритмия, трептене на камерите, сърдечен блок. Поради спазми на бъбречните съдове намалява пикочоотделянето. Може да настъпят гърчове и дишането да спре.

Приложение

Дигиталисът се използва при сърдечни заболявания със застойни явления, при сърдечна недостатъчност и аритмии, предимно при хронична сърдечна слабост с декомпенсация, при аортна инсуфициенция.

Не се прилага при хипертрофия на сърцето, при компенсиран сърдечен порок, при остър миокардит и ендокардит, при остри тежки дегенеративни увреждания на миокарда и др.

Начин на употреба и дози

Листата от растението се прилагат под формата на хапчета, хапове, като кашица или запарка (1:400).

Дози на листа от Напръстник, вътрешно, за едно лечение
Едри преживни 2 - 6 грама
Коне 1 - 4 грама
Дребни преживни 0.5 - 1.5 грама
Свине 2 - 0.8 грама
Кучета 0.03 - 0.4 грама
Котки 0.02 - 0.06 грама
Кокошки 0.01 - 0.04 грама
Повторно се прилагат след пауза

Примерни рецепти

Рецепта за сърцето при конRp.:
      Pulveris follorum Digitalis    0.3
          —    radicis Athaeae     5.0
      Aquae fontanae               q.s
      Glycerini                         q.s
      ut fiat bolus
      D. t. d. No 4.
      S. Вътрешно no 1 хап. сутрин и вечер, за кон.

(При кардиосклероза, кардиофиброза)

 

Рецепта за сърцето при краваRp.:
       Pulveris foliorum Digitalis    2.0
       Fructus Juniperi pulverati   5.0
       M. I. pulvis.
       D. t. d
       S. Вътрешно по 1 прах 2 пъти дневно c храната, 2 дни
       последователно, за крава.

Рейтинг:

Отзиви

Здравеца
Единият недоволен от казармения стил, другият пита как да се отърве (все едно тук е сайт за растителна защита), третият за легенди говори. Българийо, майко мила!... Накъде вървим с тоя "матрял"?...
Не съм го ползвала .
Петрова
Зимзеленът е безценен за възстановяване след инсулт - има легенда, че растенията са наблизо да помагат.
д-р БауБау
До 8. Василка - обърнете се към специалист занимаващ се с растения. Екипът на БауБау се състои от ветеринарни лекари и се занимаваме единствено с животни :)
Василка
зимзелена се е разпространил ипродължава да превзема земни площи от вилата ни. как да се отърва от него незнам
Коментирай
loading...